Payment

Hình thức thanh toán của Đức Tuệ Việt

Cách 1: Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM 
Thanh toán qua thẻ ATM có đăng ký thanh toán trực tuyến:

Để sử dụng phương thức thanh toán này, tài khoản ngân hàng của quý khách cần đăng ký dịch vụ Internet Banking với ngân hàng. Đức Tuệ Việt hiện hỗ trợ thanh toán cho phần lớn các ngân hàng tại Việt Nam
Hệ thống sẽ dẫn về trang thanh toán của Đối tác Ngân Lượng Payment Gateway. Tại đây quý khách hãy chọn và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu để thực hiện thanh toán. Nếu thẻ hợp lệ, quý khách sẽ thanh toán thành công.

Cách 3: Thanh toán trực tuyến bằng thẻ Visa/Mastercard 
Thanh toán qua thẻ Visa/Master:

Hệ thống sẽ dẫn về trang thanh toán của Đối tác Ngân Lượng Payment Gateway. Tại đây quý khách hãy chọn và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu để thực hiện thanh toán. Nếu thẻ hợp lệ, quý khách sẽ thanh toán thành công.

Cách 2: Chuyển khoản ngân hàng
Bạn có thể đến bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam (hoặc sử dụng Internet Banking) để chuyển tiền theo thông tin bên dưới:

- Số tài khoản: 7777 866 668
- Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Đức Tuệ Việt
- Ngân hàng: Ngân Hàng ACB - Chi nhánh Hội Sở, Tp.Hồ Chí Minh
- Ghi chú khi chuyển khoản: Tại mục “Ghi chú” khi chuyển khoản, bạn ghi rõ: Số điện thoại – Họ và tên – Email đăng ký học – Khóa học đăng ký
- Ví dụ: 012345679 – Nguyen Van Toan – nguyenvantoan@gmail.com - TRÍ NHỚ SIÊU ĐẲNG