...

HỌC TIẾNG ANH QUA VẬN ĐỘNG VÀ TRÒ CHƠI

 Các đặc điểm chính của triết lý học qua vận động:

- Chơi hơn dạy:

Với trẻ em, tạo được sự hứng thú là khởi đầu của giáo dục. Khi các bé được hết mình trong các trò chơi lý thú, cạnh tranh, tương tác bằng tiếng Anh, tự các bé sẽ hình thành những phản xạ tư duy bằng ngoại ngữ rất tự nhiên.


- Nói hơn viết

Giống như tiếng mẹ đẻ, trình tự học một ngôn ngữ xuất phát từ nghe, nói, rồi mới đến đọc và viết. Hi-5 kids giúp các bé trải nghiệm việc học tiếng Anh theo đúng trình tự bản năng này.


- Bắt chước hơn ngữ pháp ,các công thức ngữ pháp cầu kỳ và máy móc đôi khi chính người bản ngữ cũng không hiểu. Cách học thông qua lặp đi lặp lại những cấu trúc chuẩn, không chỉ chính là cách mà người bản ngữ được học từ thưở còn thơ, mà chính là cách học đúng bản chất vấn đề.

- Học cụ hơn giáo trình


Thời gian sử dụng giáo trình chiếm không quá 40% thời lượng trên lớp. Các bé được học thông qua trò chơi và các hoạt động nghệ thuật (vẽ tranh, tô màu, đất nặn, cắt dán, thủ công, xếp hình).

Bình luận