...

ỨNG DỤNG STEAM TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Chẳng hạn trong tiết học tiếng Anh về chủ đề động vật và môi trường sống, học sinh tự thực hành xây dựng môi trường sống cho các loại động vật (yếu tố kỹ thuật – Engineering trong STEAM), trang trí môi trường sống đó (yếu tố nghệ thuật và thiết kế) hoặc là chọn những yếu tố mà động vật cần để sinh tồn (yếu tố khoa học – Science trong STEAM). Quá trình này giúp học sinh rèn kỹ năng ngôn ngữ và khám phá các khái niệm STEAM bằng tiếng Anh.Giả sử bạn đang cho học sinh tìm hiểu về cuốn sách “The Very Hungry Caterpillar” - câu chuyện kể về 7 ngày của một chú sâu xanh, bạn hãy yêu cầu học sinh chế tạo một chú sâu bướm to nhất từ bất kỳ vật liệu nào như nắp chai, hộp nhựa. 

Trong thử thách này, các em sẽ cần nghiên cứu mức độ phù hợp của các nguyên vật liệu chế tạo (khoa học), sau đó tiến hành “sản xuất” chú sâu bướm (kỹ thuật) hoàn chỉnh. Cuối cùng, các bạn học sinh cần trình bày về quá trình chế tạo của mình bằng tiếng Anh để nâng cao kỹ năng thuyết trình.

Xem và thảo luận 1 đoạn phim:

Trong hoạt động này, bạn có thể yêu cầu học sinh xem các bộ phim khoa học và phân tích nội dung, ngữ cảnh và các khái niệm liên quan. Sau đó, học sinh cần viết đánh giá phim, trình bày quan điểm và thảo luận về các yếu tố liên quan đến tiếng Anh và STEM trong phim.


Bình luận